PA130152

water

Veranderende maatschappij...
De ontwikkelingen op het pensioengebied zijn veelal een afspiegeling van maatschappelijke ontwikkelingen.
Individualisering, toenemende welvaart, tweeverdiener-maatschappij, meer behoefte aan vrije tijd, arbeidsmobiliteit. Zo maar een aantal begrippen die aangeven dat deze maatschappij verandert.

Vraag naar meer maatwerk
De wensen omtrent pensioen worden steeds meer individueel bepaald en vragen om meer maatwerk. Een uniforme pensioenregeling die voor iedereen hetzelfde biedt past niet meer in de geest van deze tijd.

Persoonlijk financieel plan
De opkomst van persoonlijke financiële planning brengt privé en werksituatie financieel dichter bij elkaar. Steeds meer wordt de pensioenregeling geïntegreerd in een persoonlijk financieel plan, welke richting geeft aan de totale inkomens- en vermogensopbouw. De mogelijkheden voor individuele keuzes worden steeds groter. Pensioen is niet meer iets van later, maar dwingt reeds nu tot actieve betrokkenheid.

Inzicht in uw pensioen volgens uw keuze
Wij geven u inzicht in uw pensioen en bieden keuze om uw pensioenwensen te realiseren.

renedelsink

Visie

Visie

Rink Pensioen Visie

Rink Pensioen voorziet een snel groeiende adviesmarkt waarbij advisering aan zowel werkgevers, werknemers, IB-ondernemers als de directeur groot aandeelhouder (DGA) meer advies en begeleiding nodig hebben bij een correcte uitvoering van wetgeving en pensioenstrategieën.

Rink Pensioen neemt de zorgplicht zeer serieus
De termen zorgplicht en passend advies zijn belangrijke key-notes. Dit noodzaakt deskundige advisering gericht op onder meer de fiscale en civiel/juridische context, financiële kaders, vermogensstrategieën, directe en/of indirecte risico’s, inventarisatie, analyse en verslaglegging van pensioenregelingen. Deze advisering vindt steeds vaker plaats in een declarabele omgeving waarbij slechts weinig organisaties over het entreebewijs tot deze markt zullen beschikken.

Rink Pensioen blijft investeren
Het willen bereiken van een herkenbare, volwaardige en winstgevende positie in de pensioenadviesmarkt is alleen mogelijk indien adviesorganisaties doorlopend blijven investeren in het creëren van autoriteit en het ontwikkelen van adviesmogelijkheden alsmede het optimaliseren van de efficiency.