Download hieronder onze dienstverleningsdocumenten:

 

Erin gerold: van student naar algemeen directeur
In 1992 ben ik tijdens mijn studie economie aan de UvA in contact gekomen met een assurantietussenpersoon in Amsterdam. Ik ben daar gaan werken als medewerker binnendienst en ondersteunde de buitendienst met aanvragen, maakte offertes en behandelde schades van klanten. Zo heb ik al doende mijn algemene kennis opgedaan betreffende het assurantievak.
Ik heb mijn assurantie diploma behaald en ben in drie jaar opgeklommen tot kantoordirecteur en had acht medewerkers in dienst. Daarna werden er door de eigenaar drie assurantiekantoren overgenomen en werd ik, als 26 jarige, algemeen directeur van vier assurantiekantoren met 21 medewerkers.

Accountmanager Leven, interesse voor Pensioenen werd gewekt
Ik heb, na drie jaar werkzaam te zijn geweest in de dagelijkse leiding van deze vier kantoren, destijds besloten deze samen te voegen naar één kantoor dat centraal gelegen lag in de regio. Toen deze reorganisatie een feit was, wilde ik mijn opgedane kennis en ervaring graag gaan delen met anderen en ben gaan werken bij GENERALI levensverzekeringen als accountmanager Leven.
De door mij opgedane ervaring van het leiden van een groot assurantie kantoor kon ik perfect gebruiken in de ondersteuning van tussenpersonen. In die periode ben ik mij gaan specialiseren als accountmanager Pensioenen.

Terug naar de werkvloer: adviseren
Het was heel vaak het gebruik dat je als accountmanager de adviesgesprekken deed met de werkgever en vervolgens met de werknemer. Daardoor werd ik mij bewust van het feit dat daar eigenlijk mijn passie lag. In 2004 ben ik daarom wederom bij een tussenpersoon gaan werken: Roord Assurantie BV. Daar heb ik acht jaar lang de klanten van Roord (een schade kantoor) geadviseerd op het gebied van lijfrente- en pensioenvoorzieningen. Vanaf 2005 heb ik daarbij de overstap gemaakt van afsluitprovisie naar doorlopende provisie en vanaf 2009 ben ik langzaam aan begonnen met een uurtarief, verrichtingstarief al dan niet gecombineerd met provisie.

Specialisatie: WFT Pensioenadviseur
Ik besefte dat, wanneer ik me verder wilde gaan toeleggen op het adviseren van werkgevers, werknemers en zelfstandig ondernemers, ik de opleiding tot WFT pensioenadviseur zou moeten gaan volgen.
Ik heb, in 2012, als één van de eerste pensioenadviseurs het diploma WFT pensioenverzekeringen gehaald middels een EVC procedure en ben inmiddels ook Assessor, Examinator van dit zelfde diploma.

Verder als zelfstandig ondernemer
Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar pensioenadviseurs uit de hoek van accountants en tussenpersonen en de vragen en verzoeken die ik persoonlijk regelmatig kreeg heb ik besloten uit het dienstverband met Roord Assurantie te treden en als zelfstandig pensioenadviseur verder te gaan onder de naam Roord Pensioen en Rink Pensioen. Onder Rink Pensioen vallen alle pensioenadviezen buiten de klantenkring van Roord én overige werkzaamheden zoals het geven van lezingen, afnemen van examens, opleidingen en overige leuke projecten.

Mijn passie gevolgd
Rink Pensioen is opgericht in september 2012. Met ingang van 1 januari 2013 ben ik als zelfstandige werkzaam. Ik doe dit werk vanuit mijn passie voor het pensioenvak. Ooit rolde ik er toevallig in, maar niets in het leven gebeurt zonder reden. In alle genoemde functies heb ik het steeds naar mijn zin gehad en heb ik veel mogen leren.
En nu Rink Pensioen, mijn eigen pensioenadviesbedrijf, een feit is ben ik enorm blij en trots u in deze functie van dienst te mogen zijn!

Download hier onze Algemene Voorwaarden in pdf formaat.

Rink Pensioen Drive

 "Pensioen is mijn passie,  mijn advies oprecht en ik ben pas tevreden als de klant dat ook is."   

Rink Pensioen VisieRink Pensioen voorziet een snel groeiende adviesmarkt waarbij advisering aan zowel werkgevers, werknemers, IB-ondernemers als de directeur groot aandeelhouder (DGA) meer advies en begeleiding nodig hebben bij een correcte uitvoering van wetgeving en pensioenstrategieën.

Rink Pensioen neemt de zorgplicht zeer serieus
De termen zorgplicht en passend advies zijn belangrijke key-notes. Dit noodzaakt deskundige advisering gericht op onder meer de fiscale en civiel/juridische context, financiële kaders, vermogensstrategieën, directe en/of indirecte risico’s, inventarisatie, analyse en verslaglegging van pensioenregelingen. Deze advisering vindt steeds vaker plaats in een declarabele omgeving waarbij slechts weinig organisaties over het entreebewijs tot deze markt zullen beschikken.

Rink Pensioen blijft investeren
Het willen bereiken van een herkenbare, volwaardige en winstgevende positie in de pensioenadviesmarkt is alleen mogelijk indien adviesorganisaties doorlopend blijven investeren in het creëren van autoriteit en het ontwikkelen van adviesmogelijkheden alsmede het optimaliseren van de efficiency.

Rink Pensioen Missie

We leven in een wereld die heel snel verandert. En de manier waarop mensen met hun oudedagvoorziening omgaan verandert mee.