Uw bijzondere pensioenpositie

Sinds 1 april 2017 niet meer van toepassing!! http://rinkpensioen.nl/index.php/nieuws/90-laatste-nieuws/253-pensioen-in-eigen-beheer

Dat u als directeur-grootaandeelhouder bijzonder bent blijkt wel uit de unieke positie die u binnen de wetgeving heeft. Daarin is namelijk bepaald dat u de mogelijkheid heeft uzelf een pensioen toe te zeggen. U bepaalt, met de wetgeving als kader, de wijze waarop u het pensioen opbouwt. Centraal voor u zal staan hoe u uw pensioen zeker wilt stellen en hoe u de risico’s kunt beperken of uitsluiten.

De dynamiek van uw bedrijfsvoering en de hierbij horende financiële schommelingen als liquiditeitsoverschotten of financieringsbehoeftes, alsmede de veranderende risicocontext van uw onderneming zijn vaak direct of indirect gekoppeld aan uw pensioenconstructie. Daarmee is optimale advisering en monitoring een must voor een pensioen waar u later primair van afhankelijk bent.

Uw pensioen vraagt meer aandacht dan een vermelding in de jaarrekening

Met slechts een vermelding van uw pensioen op de balans van uw jaarrekening bouwt u nog geen betrouwbaar pensioen op. Uw pensioensituatie als DGA vraagt specialistische aandacht. Het is onze taak om u helder en duidelijk aan te geven hoe uw pensioen, wel of niet gekoppeld aan uw onderneming, vorm te geven is. Onze advisering richt zich hierbij op de fiscaliteit en juridische opzet, de vermogensvorming, de risico en de verslaglegging van uw pensioenregeling. Belangrijk is ook het juiste inzicht te verschaffen in de status van uw pensioenregeling en de ontwikkeling van het vermogen.