Om de toekomstige ondernemers van Nederland voor te bereiden op de praktijk ondersteunen wij Jong Ondernemen. In de periode van 2011 tot en 2013 hebben wij actief MBO studenten op Drenthe College in Emmen begeleid. De studenten hebben de opdracht om in 1 jaar een onderneming op te zetten, te runnen, winstgevend te maken zodat er dividend kan worden uitgekeerd op de verkochte aandelen en weer te ontbinden.
Vanzelfsprekend is er de mogelijkheid om een, binnen de opdracht ontstaan, goed lopend bedrijf voort te zetten. Dit is de afgelopen jaren bij een aantal 'mini-ondernemingen' ook het geval is geweest.

Van tijd tot tijd wordt er door ons op financieel gebied advies gegeven en beoordelen we de ondernemingsplannen en voorzien we de 'ondernemers' van advies.


http://www.jongondernemen.nl/


Tevens begeleiden we studenten van Stenden College uit Emmen bij hun afstudeeropdracht. Hierbij is het leuk om te zien dat er heel veel potentieel zit in de studenten.


Sinds september 2013 ben ik lid van de Raad van Advies van de afdeling bedrijfseconomie op Stenden Hoge School. In een commissie die bestaat uit diverse bestuurders uit het bedrijfsleven adviseren we de directie, het management en de leraren van de opleiding. Hierdoor zullen de opleiding, de minoren en overige studievaardigheden van de studenten beter aansluiten bij het bedrijfsleven.