Assessor WFT pensioenverzekeringen en auteur van examenvragen bij WFTNivo

Sinds 2012 wordt ik door WFTNivo in gehuurd op projectbasis, dat was in de periode tot 1 januari 2014 met name als assessor van het examen WFT Pensioenen. (mondeling examen voor wat betreft toepassing en vaardigheden van de pensioenkennis).
Op regelmatige basis wordt er aan mij gevraagd nieuwe examenvragen te maken cq. te beoordelen of te herschrijven.

Door dat wij door WFTNivo worden ingezet voor examenonderdelen worden ook wij met regelmaat getoetst op onze vaardigheden, kennis en integriteit.

WFTNIVO is de enige echte onafhankelijke examenorganisatie. Dat wil zeggen dat WFTNIVO zich uitsluitend bezig houdt met het toetsen van de vakbekwaamheid van personen. WFTNIVO zal zich nimmer opwerpen als opleidingsinstituut of uitgever van leermiddelen. In de visie van WFTNIVO kan vakbekwaamheid slechts objectief worden vastgesteld als de verantwoordelijkheid daartoe berust bij een persoon of instantie die niet verantwoordelijk is voor de voorafgaande opleiding en geen belang heeft bij het door kandidaten te behalen resultaat.

 

Klik voor de website van WFTNivo>>