keuze Rink Pensieon

Op dit moment bestaat ons pensioen uit een maandelijkse uitkering voor de rest van ons leven.

Daarin valt niet veel te kiezen. Maar er is wel behoefte aan meer keuzevrijheid. Misschien is dat bij u ook het geval.

Om gehoor te geven aan deze wens, is eind november 2015 het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen ingediend bij de Tweede Kamer.

Dit voorstel geldt voor de beschikbare premieregeling en de kapitaalovereenkomst. Als het wetsvoorstel aangenomen wordt, is het voor deze pensioenen mogelijk om na de pensioendatum beleggingsrisico te blijven dragen. Dit betekent dat u dan nog een gedeelte van uw opgebouwde pensioenkapitaal kan blijven beleggen. Dit biedt meer vrijheid en mogelijkheden, maar brengt ook meer risico met zich mee!

Heeft u een beschikbare premieregeling? En wilt u weten wat voor uw situatie het meest gunstig is? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Een gedeelte van het pensioen in één keer uitgekeerd krijgen
Het wetsvoorstel is al een stap in de richting van meer flexibiliteit. Maar pensioenfondsen en -verzekeraars willen dat er nog meer vrijheid komt om te kiezen hoe u uw pensioen ontvangt. Bijvoorbeeld door een gedeelte van het pensioen in één keer uit te keren op het moment dat u met pensioen gaat. U kunt dan het pensioen voor andere dingen gebruiken. Denk aan het aflossen van de hypotheek. Maar ook een schenking aan de kinderen of het maken van een mooie reis behoren tot de mogelijkheden.

De pensioenfondsen willen graag dat het kabinet onderzoekt of dit mogelijk is. Zodra deze mogelijkheid voor u beschikbaar is, dan hoort u dit van ons.