Rink Pensioen Lage renteWe hebben al enige tijd te maken met een historisch lage rente. Deze lage rente kan nadelig zijn voor de hoogte van uw pensioen. En dan met name als u een zogeheten beschikbare premieregeling heeft.

Is de rente laag? Dan kunt u minder pensioen aankopen

Waardoor komt dit? Even een korte uitleg. Bij een beschikbare premieregeling wordt er door de werkgever jaarlijks een afgesproken premiebedrag gestort in een polis bij een verzekeraar. Deze premie wordt belegd. Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Vooraf is dus niet te zeggen hoe hoog het eindbedrag (het pensioenkapitaal) is. Het risico van de beleggen ligt overigens bij uw als deelnemer. Als de beurzen het goed doen, profiteert u van de beleggingsrendementen. Maar bij een slecht beursklimaat loopt u het risico dat uw pensioenkapitaal lager wordt. 

Als u met pensioen gaat is er een spaarpot met geld
Op het moment dat u met pensioen gaat, is er dus een spaarpot met geld; uw pensioenkapitaal. Met dit geld kunt u uw pensioenuitkering aankopen bij een verzekeraar naar uw keuze.  De hoogte van de rente op dat moment is mede bepalend voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Is de rentestand laag? Dan kunt u ook minder pensioen aankopen. 

Niet alleen de rente is overigens bepalend voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Ook de ontwikkeling van de levensverwachting speelt hierbij een rol. Het maakt immers nogal verschil of er pensioen uitgekeerd moet worden voor 10 jaar of voor 30 jaar. 

Er komt een mogelijke oplossing tegen de gevolgen van de lage rente 
Om  iets doen tegen deze marktwerking en om meer flexibiliteit te krijgen, is in november 2015 het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering ingediend bij de Tweede Kamer. Hiermee hebben mensen die pensioen opbouwen via de  beschikbare premieregeling de mogelijkheid om ook na de pensioendatum beleggingsrisico te dragen. Dit betekent dat u na uw pensioen nog een gedeelte van uw kapitaal belegt. Dit geeft een flexibeler en mogelijk hoger pensioenresultaat. Zodra deze wet in werking treed, stellen wij u op de hoogte.

U wilt dit jaar een uitkering aankopen? Oriënteer tijdig en grondig! 
Vooruitlopend op de wetswijziging kunnen er maatwerkoplossingen gezocht worden. Hierbij kan worden gekeken naar uitstel van de pensioeningangsdatum. Wilt u dit jaar een uitkering aankopen? Dan doet u er goed aan om u tijdig en grondig te oriënteren op het beste aanbod in de markt. Wij kunnen u daarbij helpen als u dat wilt.

Voorkom een boete en maak op tijd uw keuze!
Het rente-effect doet zich ook voor bij expirerende lijfrentes, hoewel het daar meestal om wat kleinere bedragen gaat. Een ‘expirerende lijfrente’ is het moment waarop de opbouwfase afloopt en er bepaald moet worden wat er met het opgebouwde vermogen moet gebeuren. Anders dan deelnemers in pensioenregelingen, heeft u met een expirerende lijfrente alternatieve mogelijkheden. Zoals het uitstellen van de aankoop van een uitkering (tot  vijf jaar nadat de AOW is ingegaan). Ook zijn er keuzemogelijkheden in duur van de uitkering.
U wordt ten minste drie maanden voor afloop van de polis door ons geïnformeerd, zodat u voldoende tijd heeft om een keuze te maken wat u wilt met uw opgebouwde vermogen. Maakt u in ieder geval voor het eind van het kalenderjaar na de expiratie een keuze, anders wordt het kapitaal opgeteld bij uw inkomen en dient u inkomstenbelasting te betalen verhoogd met een boete van 20%.

Wat betekent dat voor u?

Wilt u weten hoe uw situatie is? Waar u aan moet denken of wat u moet regelen? Of misschien wilt u een maatwerkoplossing. Neem dan contact op. Wij helpen u graag verder.