PB170553

De Tweede Kamer stelde de vragen naar aanleiding van een onderzoek van de AFM eind 2015 over de praktijk rond pensioenknip. Uit dit onderzoek bleek onder andere dat de meeste verzekeraars de pensioenknip alleen aan eigen deelnemers aanbieden.

De AFM concludeerde ook dat informatie over de pensioenknip niet altijd evenwichtig is. Verzekeraars leggen vaak de nadruk op de mogelijke nadelen, terwijl de mogelijke voordelen vaak minder prominent naar voren komen. Dit komt onder meer doordat de mogelijke voordelen veelal onzeker zijn, terwijl de mogelijke nadelen geen onzekere elementen kennen. Dit neemt volgens de AFM niet weg dat evenwichtige informatie alle relevante voor- en nadelen expliciet zou moeten bevatten.  

Staatssecretaris over uitvoering pensioenknip bij verzekeraars 

Eén van de vragen aan de staatssecretaris ging erover dat sommige pensioenuitvoerders er voor kiezen om enkel mee te werken aan de pensioenknip aan de eigen deelnemers. In haar reactie schrijft Klijnsma dat ondanks de verplichting om mee te werken aan de pensioenknip bij hun eigen deelnemers, verzekeraars niet verplicht zijn om een offerte voor de pensioenknip uit te brengen aan deelnemers van buiten. De contractsvrijheid brengt met zich mee dat zij zelf kunnen afwegen of zij een deelnemer accepteren. Zij kondigt aan dit punt nogmaals te bespreken met het Verbond van Verzekeraars om te bevorderen dat verzekeraars welwillend omgaan met verzoeken voor de pensioenknip. 

Over de informatieverstrekking over de pensioenknip zegt Klijnsma het volgende. De informatie dient ‘evenwichtig’ te zijn. Dit betekent dat alle relevante voor- en nadelen expliciet in beeld moeten worden gebracht. Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van de pensioenknip vind zij het begrijpelijk dat verzekeraars de mogelijke risico’s en nadelen duidelijk in beeld brengen. Dat neemt niet weg dat ook de relevante voordelen expliciet in beeld moeten worden gebracht.  

De deelnemer moet aan de hand van de in kaart gebrachte voor- en nadelen in de gelegenheid zijn om een goede afweging voor zichzelf te maken.