IMG 1982Er komt geen verlenging van de coulanceperiode. Drie maanden vindt Wiebes voldoende om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

 

 

Onderzoek MKB Belangen: onvoldoende tijd

Volgen een onderzoek van MKB Belangen is ruim een derde van de ondernemers met een pensioen in eigen beheer (PEB) is niet op de hoogte van de uitfasering van het PEB. Uit dit onderzoek blijkt dat de pensioenvoorziening erg belangrijk is voor ondernemers, maar dat er een grote diversiteit bestaat aan kennisniveau. "De voorlichting vanuit de overheid, maar ook vanuit de hoek van accountants, boekhouders en belastingadviseurs, is tekortgeschoten. De deadline van 30 juni lijkt nu voor een zeer aanzienlijke groep dga's te snel te komen. Wij maken ons erge zorgen over de gevolgen hiervan voor de ondernemers. Wij stellen dan ook voor dat er een uitstel komt, zodat ondernemers een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de bestemming van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer", aldus een woordvoerder.

Voldoende informatie over uitfaseren pensioen in eigen beheer

Naar aanleiding van dit onderzoek stelde de Tweede Kamer staatssecretaris Wiebes de vraag of het opschuiven van de deadline mogelijk is.

In antwoord op die vraag gaf Wiebes aan dat hij een verlenging van de coulanceperiode niet nodig en ook niet wenselijk vindt, omdat dit niet in lijn is met de beoogde snelle uitfasering van het PEB. Het enige dat uiterlijk aan het eind van de coulanceperiode moet zijn geregeld is dat de huidige opbouw van het PEB wordt stopgezet. Dit kan door de algemene vergadering bijeen te roepen en in een addendum op te nemen dat de opbouw stopt. Ook als de dga besluit om een eventueel elders verzekerd pensioen terug te halen naar eigen beheer, moet deze waardeoverdracht plaatsvinden voor het einde van de coulanceperiode. De staatssecretaris zegde toe dat hieraan ook is voldaan als het verzoek tot overdracht uiterlijk 30 juni 2017 bij de verzekeraar ligt. De verzekeraar heeft daarna de gebruikelijke termijn om het verzoek af te handelen. 

Commentaar

Volgens Wiebes is er voldoende informatie verstrekt door de Belastingdienst. Daarnaast gaf hij aan dat dga’s al vanaf zijn brief van 1 juli 2016, waarin hij de contouren van de wet vrij gedetailleerd schetste, de tijd hebben om na te denken over wat ze met hun PEB willen doen. Hierbij heeft hij naar aanleiding van signalen uit het veld en de Tweede Kamer verder een coulance periode (extra termijn) van drie maanden toegezegd waarmee dga’s drie maanden langer (tot 1 april 2017) de tijd hadden om de noodzakelijke stappen te zetten om het PEB uit te faseren. Door het uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot 1 april 2017 en het handhaven van de coulanceperiode van drie maanden hebben dga’s nog eens drie maanden langer de tijd (tot 1 juli 2017) gekregen om te voldoen aan de maatregelen uit de wet. Hiermee hebben dga’s voldoende tijd om aan de uit de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen voortvloeiende maatregelen te voldoen.

Auteur:  Erik Schouten, internationaal adviseur AEGON Adfis