Pensioen in eigen beheer 
Sinds 1 april niet meer van toepassing!! (http://rinkpensioen.nl/index.php/nieuws/90-laatste-nieuws/253-pensioen-in-eigen-beheer)

Indien u als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit, heeft u de mogelijkheid om pensioen op te bouwen door:
- óf een reserve te vormen op de balans van de (werk)vennootschap
- óf een reserve te vormen op de balans van uw holding. 

De pensioenreservering mag ten laste van de winst worden gebracht en dat betekent voor direct een vpb-voordeel. Uw fiscale pensioenreservering is als werkkapitaal aan te wenden, waardoor de afhankelijkheid van externe financiering beperkt wordt. 

Een aantal zaken waar u bij pensioen in eigen beheer aan moet denken

Bij verkoop of overname van uw onderneming loopt u het risico dat de nieuwe eigenaar niet aan de pensioenverplichting kan voldoen. Ook bestaat de kans dat er uiteindelijk onvoldoende liquide middelen kunnen worden vrijgemaakt om uw pensioenverplichting over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij. Deze overdracht dient op commerciële waarderingsgrondslagen plaats te vinden.

Bij pensioenopbouw in eigen beheer draagt uw BV het zogenaamde langlevenrisico. Dit is het risico dat het gereserveerde pensioenkapitaal eerder opraakt bij het ouder worden.

Goede begeleiding om u hierbij te helpen

Het is mogelijk om een gedeelte van de toezegging, als aanspraak of als kapitaal onder te brengen bij een levensverzekeraar. Hierdoor zal er meer zekerheid zijn voor de aanspraak op pensioen datum, maar ook bij een eventueel faillissement. Maar het aller belangrijkste is dat u zich bewust bent van de risico's en dat deze beheersbaar zijn. Hierbij kunnen wij u goed van dienst zijn.