'Aanspraak' onder brengen bij een verzekeringsmaatschappij

Als DGA kan u er ook voor kiezen de pensioentoezegging volledig te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Afhankelijk van de toezegging  (aanspraak, kapitaal of beschikbare premie) dient er een premie te worden betaald aan een verzekeringsmaatschappij. Deze premie gaat ten koste van de liquiditeiten van de onderneming en is volledig verrekenbaar met het resultaat van de onderneming. Een belangrijk voordeel van verzekeren is dat het pensioen (op enkele uitzonderingen na) echt is veiliggesteld buiten de risico-sfeer van de onderneming.

Is verzekeren duurder dan eigen beheer?

”Verzekeren is een dure oplossing”, is een veel gehoord nadeel van verzekeren. Echter dient uiteindelijk hetzelfde pensioen uitgekeerd te worden en is hiervoor op pensioen datum  voldoende kapitaal voor nodig. In eigen beheer mag slechts fiscaal gereserveerd worden, terwijl een economische reserve gewenst is. Tegelijkertijd zorgt een daling van het kostenniveau van verzekeringen en het ontstaan van nieuwe verzekeringsproducten voor mogelijkheden. Hou tegelijkertijd ook in uw achterhoofd dat eigen beheer, en zeker extern eigen beheer, niet gratis is. Denk aan dat daarbij aan de kosten van advisering, het maken van de berekeningen en vermogensopbouw.

Vanzelfsprekend is een combinatie van Eigen Beheer en verzekeren een goede optie.