4. Pensioencommunicatie: een logisch geheel

Het is van belang dat de communicatie van pensioenuitvoerder richting deelnemer een logisch geheel vormt. Communicatiemomenten dienen op elkaar afgestemd te zijn. Daarnaast is het ook van belang om ervoor te zorgen dat de verschillende communicatiemomenten afzonderlijk van elkaar te begrijpen zijn. Ook hier speelt de kracht van herhalen in periodieke informatievoorzieningen.

Wij kunnen voor werkgevers en werknemers jaarlijks EB-statements verzorgen waarin niet alleen de pensioensituaties (grafisch) in beeld worden gebracht, maar ook de overige arbeidsemolumenten zichtbaar worden gemaakt.