Pensioen in eigen beheer 
Sinds 1 april niet meer van toepassing!! (http://rinkpensioen.nl/index.php/nieuws/90-laatste-nieuws/253-pensioen-in-eigen-beheer)

Indien u als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit, heeft u de mogelijkheid om pensioen op te bouwen door:
- óf een reserve te vormen op de balans van de (werk)vennootschap
- óf een reserve te vormen op de balans van uw holding.