Oudedagvoorziening een optel som?

Een zelfstandig ondernemer, die zijn bedrijf niet in een BV of NV voert en niet onder een verplicht pensioenfonds valt, dient de oude dag voorziening zelf te regelen. De oude dag voorziening bestaat onder andere uit: