Mijn oude dag? Dat is toch mijn bedrijf?

Een oudedagvoorziening is meer dan een vermelding van de reserve op de balans. In veel gevallen is er voor deze voorziening nooit een daadwerkelijke voorziening getroffen in de vorm van vermogen. Ook is het meer dan alleen een lijfrente voorziening, welke ooit in het verleden is afgesloten op basis van de op dat moment geldende omstandigheden, doelen en beschikbare middelen.

Het verdient dan ook de voorkeur om de oudedagvoorziening regelmatig te bespreken met één van onze pensioenadviseurs, zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de (fiscale) mogelijkheden en overige omstandigheden.