Meerdere risco's

Op dit moment starten er veel zelfstandig ondernemers, al dan niet gedwongen van uit een loondienst verband. Als werknemer is er meestal veel geregeld op het gebied van secundaire voorwaarden, zoals een arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenpensioen en een voorziening bij ziekte. 

Ongeveer de helft van de startende ondernemers staat stil bij het arbeidsongeschiktheid- en ziekterisico, slechts de helft van deze ondernemers regelt ook daadwerkelijk een voorziening. Vaak is het kosten aspect een belangrijke reden.

De nabestaanden voorziening echter, wordt bijna nooit belicht. Dit ondanks de zeer grote impact op het gezinsinkomen na het overlijden van de ondernemer. Deze voorziening is vaak door middel van een simpele overlijdensrisicoverzekering af te dekken waarvan de kosten relatief laag zijn.

Wat voor u de meest passende voorziening zal zijn, kunt u het best met één van onze adviseurs bespreken.