Oudedagvoorziening een optel som?

Een zelfstandig ondernemer, die zijn bedrijf niet in een BV of NV voert en niet onder een verplicht pensioenfonds valt, dient de oude dag voorziening zelf te regelen. De oude dag voorziening bestaat onder andere uit:

  • de waarde van de onderneming (stakingswinst)
  • de (Fiscale) oude dag reserve
  • een lijfrente voorziening
  • vrij besteedbaar vermogen
  • de privéwoning en of het zakelijke pand al dan niet in combinatie met een hypotheek

Welke  voorziening of combinatie van voorzieningen voor u het beste zal zijn is van persoon tot persoon zeer verschillend. Het verdient dan ook de voorkeur om hiervoor een afspraak te maken met één van onze pensioenadviseurs.