Adviestraject

Inventarisatie 
In deze fase zijn wij wettelijk verplicht om bij de werkgever informatie in te winnen over: 

    Kennis en ervaring
    De financiële positie van de onderneming
    De doelstelling van de werkgever
    De risicobereidheid van de werkgever

Allemaal voor zover relevant voor het op te stellen pensioenadvies. 

Wij verwacht en van een adviseur dat in deze fase aandacht geschonken wordt aan alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van de werkgever. Maar ook dat de door u (mondeling) verstrekte gegevens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid, voor zover mogelijk. In deze fase informeren wij de werkgever in algemene zin over alle relevante pensioensconstructies. Dit past in het dynamische proces van inventarisatie, analyse en advies. 

Analyse
In de analysefase vertalen wij de kenmerken van uw onderneming, uw financiële positie, uw doelstellingen, uw risicobereidheid en uw kennis en ervaring naar de mogelijkheden voor een pensioenregeling en/of pensioenproduct. Deze analyse kunnen wij actuarieel onderbouwen. 

Advies en nazorg 
Wij brengen een advies uit dat aansluit bij uw wensen en doelstellingen, op basis van alle verzamelde informatie. In geval door een pensioenadviseur een pensioenproduct is afgesloten zal de adviseur gedurende de looptijd van het pensioenproduct de onderneming ondersteunen. De mate van ondersteuning wordt vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement). 

Vanuit Rink Pensioen ondersteunen wij pensioenspecialisten en deelnemers bij het dynamische adviesproces van inventarisatie en analyse om tot een passend advies te komen.