Pensioen toelichting een ondoenlijke opgave?

Indien er voor het personeel een pensioenvoorziening is, al dan niet verplicht via de CAO, dan dient de werkgever de werknemer een toelichting te geven op deze regeling. Door de complexheid van de regelgeving is het voor veel bedrijven, die geen aparte HRM functionaris in dienst hebben een ondoenlijke opgave om advies te geven over:

  • pensioen in het algemeen
  • de pensioenregeling van het bedrijf in het bijzonder
  • wat er moet gebeuren met waardeoverdracht
  • wat zijn de eventuele privé gevolgen van de pensioenregeling
  • etc.

Wij kunnen die zorgplicht van u uit handen nemen.

Er wordt samen met u afgesproken wat de doelstelling is van een intakegesprek, welke trajecten er door u en welke door ons worden verzorgd.

Maak een afspraak met één van onze adviseurs om te bespreken wat dat voor u zou kunnen betekenen.