Pensioenondersteuning voor Directeur Groot Aandeelhouders

Dat u als directeur groot aandeelhouder bijzonder bent blijkt wel uit de unieke positie die u binnen de wetgeving heeft. Daarin is namelijk bepaald dat u, onder voorwaarde, de mogelijkheid heeft uzelf een pensioen toe te zeggen als werknemer van uw eigen bedrijf. U bepaalt met de wetgeving als kader de wijze waarop u het pensioen opbouwt. Centraal voor u zal staan hoe u uw oudedagvoorziening zeker wilt stellen en hoe de risico’s die u vanaf heden loopt kunt uitsluiten. Voor de motivatie van uw pensioenregeling is het belangrijk aansluiting te hebben bij het stadium waarin uw onderneming zich bevindt, uw persoonlijke wensen en privébelangen.

Tijdens de opbouw van uw pensioen verdienen met name de risico’s bij onverhoopt overlijden alsmede het risico van arbeidsongeschiktheid de aandacht en de eventueel reeds eerder opgebouwde pensioenrechten in andere dienstbetrekkingen.

De DGA-Pensioenbegeleiding

Wat betekent de DGA-Pensioenbegeleiding voor u?