Rink Pensioen VisieRink Pensioen voorziet een snel groeiende adviesmarkt waarbij advisering aan zowel werkgevers, werknemers, IB-ondernemers als de directeur groot aandeelhouder (DGA) meer advies en begeleiding nodig hebben bij een correcte uitvoering van wetgeving en pensioenstrategieën.

Rink Pensioen neemt de zorgplicht zeer serieus
De termen zorgplicht en passend advies zijn belangrijke key-notes. Dit noodzaakt deskundige advisering gericht op onder meer de fiscale en civiel/juridische context, financiële kaders, vermogensstrategieën, directe en/of indirecte risico’s, inventarisatie, analyse en verslaglegging van pensioenregelingen. Deze advisering vindt steeds vaker plaats in een declarabele omgeving waarbij slechts weinig organisaties over het entreebewijs tot deze markt zullen beschikken.

Rink Pensioen blijft investeren
Het willen bereiken van een herkenbare, volwaardige en winstgevende positie in de pensioenadviesmarkt is alleen mogelijk indien adviesorganisaties doorlopend blijven investeren in het creëren van autoriteit en het ontwikkelen van adviesmogelijkheden alsmede het optimaliseren van de efficiency.