Nieuwsbrief Pensioendesk 1e kwartaal 2015

Nieuwsbrief Pensioendesk 1e kwartaal 2015

De eerste nieuwsbrief van Pensioendesk van dit jaar is weer uit. Met in deze nieuwsbrief meerdere onderwerpen:

1. Doorwerken na pensioendatum eenvoudiger
Met een voorstel van het kabinet

2. Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoeding direct belast.

3. Versnelde en stapsgewijze verhoging AOW
De AOW leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog.

4. Verantwoordelijkheid pensioen
Werkgevers en werknemers zijn eindverantwoordelijk als het gaat om de tweede pijler.

5. Onderzoek BPF-aansluiting werkgevers
Een bedrijfstakpensioenfonds loopt het risico dat niet alle onder de werkingssfeer vallende
werkgevers zijn aangesloten. DNB doet onderzoek naar de beheersing van het risico van onvolledige
aansluiting bij deze pensioenfondsen.

Lees hier de complete nieuwsbrief.