Advies punten

Advies punten over DGA

Uit onderzoek is gebleken dat een aantal zaken voor uw werknemers zeer belangrijk zijn. Uiteraard houden wij hierbij rekening binnen ons advies en hebben wij uitgeschreven in onderstaande opsomming uit het oogpunt van de werknemer.

1. What’s in it for me: persoonlijk relevante informatie
U als werknemer heeft behoefte aan informatie op maat. Het is van belang om u te voorzien van informatie die persoonlijk relevant is, en aansluit bij uw levenssituatie. Wij hebben er geen belang bij om u te overspoelen met informatie die niet voor u van toepassing is. Belangrijke adviesmomenten zijn ‘life events’ waarmee u mogelijk te maken krijgt, zoals het wisselen van baan, trouwen of scheiden.

2. U wenst een totaalbeeld

Voor u is één ding van groot belang: wat krijg ik na mijn pensionering maandelijks op mijn bankrekening gestort? Echter, in de praktijk ontvangt (nagenoeg) niemand een dergelijk overzicht. Ondanks de komst van een Nationaal Pensioenregister is het verkrijgen van een totaaloverzicht nog steeds een zeer complexe exercitie. U bent in de regel gebaat bij netto pensioenoverzichten, en integratie van de AOW in de totaalbedragen.

Wij verwachten dat Nationaal Pensioenregister een belangrijke rol kan gaan spelen bij het integreren van de pensioeninformatie.

3. Persoonlijk contact is essentieel

Ondanks de opkomst van internet en de pensioenplanners blijft het persoonlijk contact met de deelnemer een zeer effectieve communicatie methode. Gezien de lage betrokkenheid van deelnemers bij hun pensioen kunnen pensioenuitvoerders niet volstaan met het passief aanbieden van informatie, maar dienen ze pro-actief in contact te treden met hun deelnemers.

Het persoonlijk contact is hier uitermate geschikt voor. Het persoonlijk contact kan de vorm aannemen van één op één gesprekken, maar kan ook groepsgewijs. Zo organiseren wij themabijeenkomsten voor nieuwe medewerkers of geven we collectief uitleg over de pensioenregeling en bijvoorbeeld een Uniform Pensioenoverzicht. Ook het inzetten van pensioenambassadeurs (bijvoorbeeld HR medewerkers) binnen het bedrijf helpt bij het creëren van pensioenbewustzijn.

4. Pensioencommunicatie: een logisch geheel

Het is van belang dat de communicatie van pensioenuitvoerder richting deelnemer een logisch geheel vormt. Communicatiemomenten dienen op elkaar afgestemd te zijn. Daarnaast is het ook van belang om ervoor te zorgen dat de verschillende communicatiemomenten afzonderlijk van elkaar te begrijpen zijn. Ook hier speelt de kracht van herhalen in periodieke informatievoorzieningen.

Wij kunnen voor werkgevers en werknemers jaarlijks EB-statements verzorgen waarin niet alleen de pensioensituaties (grafisch) in beeld worden gebracht, maar ook de overige arbeidsemolumenten zichtbaar worden gemaakt.

5. De werkgever als belangrijke steunzender

De band tussen u als werknemer met uw werkgever is vaak sterker dan de band tussen u en uw pensioenuitvoerder. De werkgever is een bekende en constante factor voor de deelnemer, en kan daarom een effectief kanaal zijn om de pensioenboodschap over te brengen.

Het is zaak om de werkgever ervan te overtuigen dat ook zijn inspanning noodzakelijk is om te komen tot een goed geïnformeerde deelnemer. Zowel de pensioenuitvoerder als uw werkgever hebben een informatieplicht. De HR afdeling kan hierbij een sleutelrol spelen.

6. Life event gerichte communicatie

Naast de werkgever zijn er ook andere partijen die een rol kunnen spelen bij het overbrengen van de pensioenboodschap. Bij de verschillende life events die invloed hebben op de pensioensituatie komt de deelnemer vaak in contact met bepaalde instanties of personen: de notaris bij het kopen van een huis, de gemeente bij trouwen en scheiden, de Kamer van Koophandel bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoorts.

Deze organisaties kunnen een rol spelen bij het uitdragen van de pensioenboodschap. Om dit effectief op te zetten is Rink Pensioen continue op zoek naar samenwerkingen binnen de pensioensector

7. Gelaagdheid van de informatie

Omdat niet alle deelnemers behoefte hebben aan, en niet gebaat zijn bij, een zelfde hoeveelheid informatie is het goed om de pensioeninformatie gelaagd aan te bieden.

Wij starten tijdens onze groepsbijeenkomsten altijd met duidelijke en concrete basisinformatie, en bieden deelnemers die behoefte hebben aan meer informatie de mogelijkheid om deze eenvoudig te verkrijgen.

Wilt u meer informatie?

Neem dan snel contact met ons en vraag een advies gesprek aan.