Over ons

Rink Pensioen voorziet een snel groeiende adviesmarkt waarbij advisering aan zowel werkgevers, werknemers, IB-ondernemers als de directeur groot aandeelhouder (DGA) meer advies en begeleiding nodig hebben bij een correcte uitvoering van wetgeving en pensioenstrategieën.

Veranderende maatschappij

De ontwikkelingen op het pensioengebied zijn veelal een afspiegeling van maatschappelijke ontwikkelingen.
Individualisering, toenemende welvaart, tweeverdiener-maatschappij, meer behoefte aan vrije tijd, arbeidsmobiliteit. Zo maar een aantal begrippen die aangeven dat deze maatschappij verandert.

Vraag naar meer maatwerk

De wensen omtrent pensioen worden steeds meer individueel bepaald en vragen om meer maatwerk. Een uniforme pensioenregeling die voor iedereen hetzelfde biedt past niet meer in de geest van deze tijd.

Persoonlijk financieel plan

De opkomst van persoonlijke financiële planning brengt privé en werksituatie financieel dichter bij elkaar. Steeds meer wordt de pensioenregeling geïntegreerd in een persoonlijk financieel plan, welke richting geeft aan de totale inkomens- en vermogensopbouw. De mogelijkheden voor individuele keuzes worden steeds groter. Pensioen is niet meer iets van later, maar dwingt reeds nu tot actieve betrokkenheid.

Inzicht in uw pensioen volgens uw keuze

Wij geven u inzicht in uw pensioen en bieden keuze om uw pensioenwensen te realiseren.

Rink Pensioen neemt de zorgplicht zeer serieus

De termen zorgplicht en passend advies zijn belangrijke key-notes. Dit noodzaakt deskundige advisering gericht op onder meer de fiscale en civiel/juridische context, financiële kaders, vermogensstrategieën, directe en/of indirecte risico’s, inventarisatie, analyse en verslaglegging van pensioenregelingen. Deze advisering vindt steeds vaker plaats in een declarabele omgeving waarbij slechts weinig organisaties over het entreebewijs tot deze markt zullen beschikken.

Rink Pensioen blijft investeren

Het willen bereiken van een herkenbare, volwaardige en winstgevende positie in de pensioenadviesmarkt is alleen mogelijk indien adviesorganisaties doorlopend blijven investeren in het creëren van autoriteit en het ontwikkelen van adviesmogelijkheden alsmede het optimaliseren van de efficiency.

Drive

“Pensioen is mijn passie,  mijn advies oprecht en ik ben pas tevreden als de klant dat ook is.”

Missie

We leven in een wereld die heel snel verandert. En de manier waarop mensen met hun oudedagvoorziening omgaan verandert mee.

De overheid regelt steeds minder op pensioengebied,  werknemers wisselen steeds vaker van baan en steeds meer mensen kiezen ervoor om voor zichzelf te beginnen. Daardoor worden  mensen  meer en meer zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw.

Rink Pensioen adviseert ondernemers, werknemers en werkgevers over hun pensioen en alles wat daarmee te maken heeft. We doen dat vooral voor klanten in Noord-Nederland, waar we de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd hebben. Kwaliteit, daar draait het om bij ons. We weten alles van pensioenen, hebben jarenlange ervaring en kunnen al onze klanten een uitstekend advies op maat geven.

Rink Pensioen is zich bewust van maatschappelijke veranderingen en de gevolgen daarvan voor pensioenopbouw.  Samen met onze klant kijken we naar zijn unieke persoonlijke situatie en stellen we een realistisch einddoel. We denken daarbij in mogelijkheden. We maken samen een persoonlijk financieel plan, dat rust geeft en zorgt voor de noodzakelijke inkomens- en vermogensopbouw.

Omdat de wereld zo snel verandert, moeten wij als adviesorganisatie al die veranderingen volgen. We moeten mee met de ontwikkelingen op pensioengebied  en willen dat ook. Alleen dan kunnen we ook in de toekomst het beste advies blijven geven.

Beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers;
In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële producten die hij of zij adviseert. Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is evenmin afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.