Ondernemer

Oudedagvoorziening

Oudedagvoorziening een optel som?

Een zelfstandig ondernemer, die zijn bedrijf niet in een BV of NV voert en niet onder een verplicht pensioenfonds valt, dient de oude dag voorziening zelf te regelen. De oude dag voorziening bestaat onder andere uit:

  • de waarde van de onderneming (stakingswinst)
  • de (Fiscale) oude dag reserve
  • een lijfrente voorziening
  • vrij besteedbaar vermogen
  • de privéwoning en of het zakelijke pand al dan niet in combinatie met een hypotheek

Welke  voorziening of combinatie van voorzieningen voor u het beste zal zijn is van persoon tot persoon zeer verschillend. Het verdient dan ook de voorkeur om hiervoor een afspraak te maken met één van onze pensioenadviseurs.

 

Nabestaandenvoorziening

Meerdere risco’s

Op dit moment starten er veel zelfstandig ondernemers, al dan niet gedwongen van uit een loondienst verband. Als werknemer is er meestal veel geregeld op het gebied van secundaire voorwaarden, zoals een arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenpensioen en een voorziening bij ziekte.

Ongeveer de helft van de startende ondernemers staat stil bij het arbeidsongeschiktheid- en ziekterisico, slechts de helft van deze ondernemers regelt ook daadwerkelijk een voorziening. Vaak is het kosten aspect een belangrijke reden.

De nabestaanden voorziening echter, wordt bijna nooit belicht. Dit ondanks de zeer grote impact op het gezinsinkomen na het overlijden van de ondernemer. Deze voorziening is vaak door middel van een simpele overlijdensrisicoverzekering af te dekken waarvan de kosten relatief laag zijn.

Wat voor u de meest passende voorziening zal zijn, kunt u het best met één van onze adviseurs bespreken.

 

Begeleiding

Mijn oude dag? Dat is toch mijn bedrijf?

Een oudedagvoorziening is meer dan een vermelding van de reserve op de balans. In veel gevallen is er voor deze voorziening nooit een daadwerkelijke voorziening getroffen in de vorm van vermogen. Ook is het meer dan alleen een lijfrente voorziening, welke ooit in het verleden is afgesloten op basis van de op dat moment geldende omstandigheden, doelen en beschikbare middelen.

Het verdient dan ook de voorkeur om de oudedagvoorziening regelmatig te bespreken met één van onze pensioenadviseurs, zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de (fiscale) mogelijkheden en overige omstandigheden.