7. Gelaagdheid van de informatie

Omdat niet alle deelnemers behoefte hebben aan, en niet gebaat zijn bij, een zelfde hoeveelheid informatie is het goed om de pensioeninformatie gelaagd aan te bieden.

Wij starten tijdens onze groepsbijeenkomsten altijd met duidelijke en concrete basisinformatie, en bieden deelnemers die behoefte hebben aan meer informatie de mogelijkheid om deze eenvoudig te verkrijgen.