Consument positief over duidelijkheid advieskosten

Consument positief over duidelijkheid advieskosten

Een ruime meerderheid van de consumenten is inmiddels bekend met het provisieverbod. De meeste consumenten (70%) zijn ervan op de hoogte door berichten in de media, en niet via de adviseur of verzekeraar. Ongeveer twee derde is neutraal tot positief over de veranderingen. Wie positief is, is dat vooral omdat hij precies weet wat hij waarvoor betaalt. Dat blijkt uit een meting onder 500 consumenten door onderzoeksbureau GfK, in opdracht van het Verbond. Van Verzekeraars.

Om te polsen hoe de consument denkt over de veranderingen per 1 januari 2013, liet de brancheorganisatie begin december een eerste meting uitvoeren door GfK; in de eerste helft van januari is een tweede meting verricht. Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat bekend is met het provisieverbod, licht is gestegen: van 53% in december naar 58% in januari. Bijna twee op de drie mensen vindt de overheid nog steeds de meest geschikte partij om informatie over het provisieverbod te verstrekken, gevolgd door de verzekeraar (44%) en de adviseur (30%).

Er is geen eenduidig beeld van hoe mensen over de veranderingen denken. Ze zijn niet uitgesproken negatief (slechts 8% is (zeer) negatief), maar ook niet uitgesproken positief: 36% is (zeer) positief. De positief gestemden vinden het vooral prettig dat ze nu precies weten wat ze voor advies betalen. 43% vindt bovendien dat het advies door het provisieverbod beter kan worden afgestemd op eigen behoeften en 36% van de positief gestemden vindt dat ze beter kunnen onderhandelen over de prijs van het advies.

Nog altijd een derde van de huishoudens is echter niet bereid om voor een persoonlijk pensioen- of hypotheekadvies te betalen. Opleiding lijkt hierbij een rol te spelen: lageropgeleiden zijn nog minder bereid (40%) om voor een advies te betalen dan wie meer opleiding heeft genoten. Het Verbond vindt die uitkomst niet verwonderlijk. “In de ogen van veel consumenten is advies jarenlang gratis geweest, omdat de kosten onzichtbaar in de premie waren verwerkt. Dan is het even wennen als hij ziet dat aan een goed advies een prijskaartje hangt”, aldus directeur Leo De Boer. “Het provisieverbod is nog heel jong, maar ik ben blij dat mensen die de veranderingen als positief ervaren, juist de inzichtelijkheid van de advieskosten als belangrijk voordeel zien. Dit helpt om het vertrouwen te herstellen.”

Van alle huishoudens wil bijna een op de twee respondenten de advieskosten het liefst in één keer betalen na afloop van het adviesgesprek. Betaling van advieskosten via een serviceabonnement is minder populair (16%).

Auteur: Redactie InFinance | Datum: 24-01