10 augustus 2023

Update Wet Toekomst Pensioenen!

Na jaren steggelen is eindelijk de kogel door de kerk. Vanaf 1 juli 2023 krijgt Nederland een nieuw pensioenstelsel. Er is al heel veel over geschreven en er zal ongetwijfeld nog veel over geschreven gaan worden. Is het nieuwe stelsel goed? Is het slecht? Dat hangt ervan af wie je het vraagt. Wat wel zeker is, is dat het voor alle werkgevers en werknemers impact zal hebben.
Wat zijn de gevolgen van de nieuwe pensioenwet? Voldoet de huidige regeling? Hoe pas ik deze aan en hoe vertel ik het mijn werknemers? Allemaal vragen waar wij – als pensioenspecialisten bij uitstek – mee kunnen helpen. Gezien de complexiteit en keuzes die er gemaakt moeten worden willen wij hier vroegtijdig mee beginnen. Wij houden daarom voor u de de vinger aan de pols en zullen ons tijdig bij u melden. Heeft u tussentijds vragen neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag!

Hieronder schetsen wij alvast de belangrijkste punten vanuit de WTP.

– Alle nieuwe pensioenregelingen (voor werkgevers die voor het eerst starten met pensioen) moeten vanaf die datum voldoen aan de Wet Toekomst
Pensioenen.
– Verplichte keuzebegeleiding deelnemers.
– Per 1-1-2024 wordt de toetredingsleeftijd verlaagd naar 18 jaar, ook voor bestaande pensioencontracten!

Ouderdomspensioen in de WTP
– Bestaande middelloonregelingen mogen tot uiterlijk 1-1-2028 (einde transitieperiode) worden voortgezet/verlengd. Na 1-1-2028 zijn
middelloonregelingen verboden.
– Bestaande beschikbare premieregelingen met een stijgende premiestaffel mogen op basis van deze premiestaffel worden verlengd/voortgezet. Rekening
houdend met een door de overheid vastgestelde maximale premiestaffel (38r).
– Vanaf 1-1-2028 mogen nieuwe werknemers niet meer toetreden tot een bestaande pensioenregeling met een stijgende premiestaffel. Voor hen geldt dan
een vast premiepercentage.
– Eerbiedigende werking! Alle werknemers die voor 1-1-2028 zijn aangemeld voor een beschikbare premieregeling met een stijgende premie staffel mogen
dit pensioen op deze wijze blijven opbouwen. Dit geldt zo lang de werknemer in dienst is van deze werkgever.
– Een werkgever kan er voor kiezen zowel een stijgende premiestaffel als een gelijkblijvende premiestaffel toe te zeggen. Om te voldoen aan de
wetgeving zal er dan een zogenaamde knip worden aangebracht.
– Indien een werkgever ervoor kiest zijn bestaande middelloonregeling voor 1-1-2028 om te zetten naar een beschikbare (stijgende) premieregeling dan
dient er uiterlijk voor 1-10-2027 een transitieplan te worden gemaakt (of bij een eerdere overgang).
– Indien een werkgever ervoor kiest zijn bestaande beschikbare premieregeling met stijgende premiestaffel voor 1-1-2028 voor al zijn werknemers om te
zetten naar een gelijkblijvend premiepercentage dan dient er uiterlijk voor 1-10-2027 een transitieplan te worden gemaakt (of bij een eerdere
overgang).
– De werknemer mag op de pensioendatum er voor kiezen 10% uit de pensioenpot ineens uit te laten keren.

Partner- en Wezenpensioen in de WTP
– In de Wet Toekomst Pensioenen komt een uniforme partnerdefinitie voor alle pensioenregelingen.
– Het partnerpensioen moet vanaf 1-1-2028 verplicht worden uitgedrukt in een percentage van het salaris. En mag niet meer bedragen dan 50% van het
salaris.
– Het wezenpensioen moet vanaf 1-1-2028 ook verplicht worden uitgedrukt in een percentage van het salaris. Dit mag niet meer bedragen dan 20% van het
salaris.
– Het partnerpensioen blijft minimaal 3 maanden in stand als de werknemer uit dienst is gegaan. Mocht de werknemer een WW-uitkering ontvangen dan
blijft het partnerpensioen in stand zolang de ex-werknemer een WW-uitkering ontvangt. Na de periode van 3 maanden, of na afloop van de WW-uitkering,
kan de ex-werknemer ervoor kiezen het partnerpensioen vrijwillig voort te zetten. De premie voor deze vrijwillige voorzetting zal worden
gefinancierd vanuit de pot met ouderdomspensioen. De dekking vervalt zodra de werknemer een nieuwe dienstbetrekking krijgt.
– Het wezenpensioen keert standaard uit tot leeftijd 25 van het kind. Er geldt een verdubbeling van de uitkering als er sprake is van een volle wees
(beide ouders overleden).

Let op!
– Indien een werkgever voor 1-1-2028 alleen het partner- en wezenpensioen wijzigt naar een toezegging o.b.v een vast percentage van het salaris
(conform WTP) dan valt de regeling per direct onder de WTP. Dit betekent dat vanaf het moment van wijziging voor alle nieuwe werknemers direct een
gelijkblijvend premie percentage dient te hanteren voor de opbouw van het ouderdomspensioen. Voor de bestaande werknemers mag men dan nog wel de
stijgende premiestaffel hanteren (eerbiedigende werking)
– De pensioenregeling valt of onder het huidige regime of WTP regime. Overgangsrecht is WTP regime.
– Nog niet alle verzekeraars kunnen op 1-7-2023 een offerte produceren. Wij verwachten dat dit vanaf het derde kwartaal wel mogelijk is.
– Een transitieplan maken is volgens ons niet altijd nodig.

Mocht u rechtstreeks van uw pensioenuitvoerder voorstellen ontvangen om uw pensioenregeling aan te passen dan adviseren wij u, contact met ons op te nemen. Wij kunnen deze dan voor u controleren. Een verkeerde beslissing – met vergaande gevolgen – is zo gemaakt.