Verminderen aantal werknemers zonder pensioenopbouw

Een werkgever moet straks op de loonstrook vermelden of er wel of geen pensioen is opgebouwd over de periode van de loonstrook. Ook is geregeld dat mijnpensioenoverzicht.nl een melding toont als iemand inlogt die op dat moment geen pensioen opbouwt.

Let op, deze twee informatie-uitingen gaan op een nog te bepalen moment in.