Consumentenfolder AFM

De AFM heeft een webpagina en een digitale folder voor consumenten gelanceerd over de gevolgen van het provisieverbod. Beide media geven uitleg over het verbod en advies bij de keuze voor een bepaalde vorm van dienstverlening.

Het initiatief van de toezichthouder werd eind vorige week tegelijkertijd wereldkundig met de publicatie van de definitieve teksten van het gewijzigde Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo 3). Zowel op de speciale webpagina op de AFM-site als in de digitale folder krijgen consumenten uitleg over wat provisie precies is en voor welke producten de consumenten de adviseur straks rechtstreeks moeten gaan

betalen. “Financieel advies was nooit gratis”, voegt de toezichthouder daar nog aan toe. Op de site en in de folder is ook aandacht voor execution only. “Let op: Complexe producten zijn niet eenvoudig. Alles zelf doen is niet voor iedereen geschikt”. De AFM heeft ook nog enkele tips bij het bepalen van de keuze voor een adviseur. De toezichthouder “adviseert om de dienstverlening en kosten van de adviseur met elkaar te vergelijken. Is de financiële adviseur echt onafhankelijk of is deze verbonden aan één of meerdere banken of verzekeraars? Vraag ook naar mogelijkheden om de prijs te verlagen. Kun je bijvoorbeeld door zelf meer dingen te doen, de prijs verlagen?”

Een week voor de Kerst kwam ook het Verbond van Verzekeraars met een consumentenfolder over het provisieverbod.