18 januari 2016

De DGA brief van Wiebes

Wat ons betreft kan het adviseren van de DGA nu echt beginnen.

We hebben lang gewacht op concrete ontwikkelingen in het kader van pensioen in eigen beheer voor de DGA. Gelukkig is er nu eindelijk een goed beeld van de oplossingsrichtingen.

De contouren zijn duidelijk en de ‘landingsplaats’ voor pensioen in eigen beheer komt goed in beeld. Het is te hopen dat de wetgeving ook daadwerkelijk op 01 januari 2017 in kan gaan, al lezen wij enige twijfel tussen de regels.

DE OPLOSSINGRICHTINGEN NADER UITGEWERKT

De oplossingsrichtingen binnen pensioen in eigen beheer worden zoals verwacht;

Oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) of
Uitfaseren van pensioen in eigen beheer (PEB)
Een combinatie van beide oplossingen sluiten wij overigens niet uit.

De staatssecretaris stelt dat ‘vanwege de lage rentestand, fiscale en economische ontwikkelingen alsmede administratieve redenen Pensioen in eigen beheer vandaag de dag eigenlijk niet meer aantrekkelijk is’. Voorlopig draait echter menige vennootschap nog op de liquiditeitsverruiming(en) van pensioen in eigen beheer terwijl veel DGA’s mogelijk niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om pensioenafkoop te financieren.

Bij het uitfaseren van het Pensioen in eigen beheer heeft de staatssecretaris met name belangstelling voor het afschaffen van elke mogelijkheid van opbouw van een oudedagsvoorziening in combinatie met een tijdelijke maatregel die voorziet in de fiscaal gefaciliteerde afkoop.

Wat staat u en ons mogelijk te wachten?

Bestaande pensioenverplichtingen in Eigen Beheer worden bevroren
Afstempelen pensioenverplichting naar de fiscale waarde zonder fiscale gevolgen
Afkoop zonder revisierente én……
Een mogelijk heffing loonbelasting over “maar” 80% van de fiscale waarde in de vennootschap
De 2e kamer heeft aangegeven het uitfaseren graag nader uitgewerkt te zien. Wij verwachten dat bij het uitfaseren (te)veel juridische problemen gaan ontstaan.