26 oktober 2021

Waardeoverdrachten weer opgepakt

 

Als deelnemers hun opgebouwde pensioen na wisseling van baan willen overzetten naar het pensioenfonds waar zij nu actief pensioen opbouwen, dan kan dat alleen als zowel het oude als het nieuwe pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft van 100 procent of hoger. Dat moment komt nu in zicht voor de pensioenfondsen die al een aantal maanden een actuele dekkingsgraad boven de 100 procent hebben. Zij bereiden zich voor om de verzoeken tot waardeoverdracht van pensioenen die de laatste tijd niet mogelijk zijn geweest, weer uit te gaan voeren, aldus de Pensioenfederatie.

Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad van het leidende pensioenfonds ABP met 98,8 procent overigens nog niet hoog genoeg om waardeoverdracht mogelijk te maken. Als de actuele dekkingsgraad blijft stijgen en daarmee ook de beleidsdekkingsgraad, aldus ABP vorige week, “dan zouden we in november de waardeoverdrachten wellicht weer kunnen oppakken”.