Helft van de vrouwen vertrouwt op pensioen van partner

Nederlandse vrouwen scoren een onvoldoende op het gebied van pensioenvoorbereiding. Dat blijkt uit internationaalonderzoek van Aegon naar de pensioenvoorbereiding van vrouwen. De helft van de vrouwelijke werknemers zou vertrouwen op het pensioeninkomen van de partner.

In het onderzoek geeft 48% van de Nederlandse vrouwen die getrouwd zijn of samenwonen aan dat zij hun partner na hun pensionering als een ‘erg of zelfs uiterst belangrijke’ inkomsten zien. Aegon wijst voor redenen ook naar de moeilijkheden voor pensioenopbouw voor vrouwen. “De combinatie werk en gezin, vooral wanneer er kleine kinderen zijn, maakt het voor vrouwen moeilijk om iets aan hun pensioen te doen. Vrouwen werken twee keer zo vaak in deeltijd als mannen. Dat tast het verdienvermogen van vrouwen aan, net als de pensioenopbouw via de werkgever en de ruimte die zij hebben om te sparen. Voor veel vrouwen is een regelmatige, structurele pensioenopbouw gedurende hun werkzame leven minder goed mogelijk. Bovendien profiteren zij daardoor minder van werkgeversbijdrages en fiscale voordelen.”

Onvoldoende
Het leidt ertoe dat Nederlandse vrouwen een onvoldoende scoren. Op de Aegon Retirement Index (schaal van 1 tot 10) krijgen de Nederlandse vrouwen een 5,3. Indiase vrouwen scoren het best met een 6,9, terwijl Japanse vrouwen de rij sluiten met een 4,4. “Een mogelijke reden voor de verschillen per land is dat het veel mensen niet duidelijk is wie nu precies verantwoordelijk is voor het pensioen: de overheid, de werkgever of zij zelf. In Japan en op het Europese vasteland spelen de overheid en de werkgevers van oudsher een belangrijke rol in de pensioenvoorziening, waardoor er vaak geen sprake is van een individueel pensioenplan en sparen voor het pensioen. In landen als Brazilië en India daarentegen, waar van oudsher weinig pensioenvoorzieningen zijn vanuit de overheid en de werkgevers, voelen mensen zich in grotere mate zelf verantwoordelijk voor het sparen voor hun pensioen”, zoekt het onderzoek naar een verklaring.

Gezinsfinanciën
Op het gebied van gezinsfinanciën blijken vrouwen juist wel betrokken, zegt Aegon. “Het gebrek aan pensioenvoorbereiding staat in schril contrast met het zelfvertrouwen en de betrokkenheid van vrouwen bij andere aspecten van hun financiën en bij het nemen van beslissingen. De overgrote meerderheid (80%) is betrokken bij het beheer van de gezinsfinanciën, wat erop duidt dat vrouwen zich door hun gezin meer richten op de korte termijn, ten koste van de langere termijn.”