Het ontzorgen van onze klanten

Vorige week kregen wij van Aegon het bericht dat zij de pensioenbeleggingspolissen van alle Directeur Groot Aandeelhouders per 1 maart 2022 gaan beëindigen, omdat er weinig vraag is naar deze oplossing van pensioen. Niet dat zij geen nieuwe verzekeringen meer accepteren, nee, er is geen inleg meer mogelijk en alle dekkingen op het gebied van nabestaandenpensioen komen te vervallen!!!

Op zoek naar een nieuwe aanbieder, echter wat te doen als de DGA ondertussen iets onder de leden heeft en bij de nieuwe aanbieder niet meer geaccepteerd of tegen een toeslag geaccepteerd zal worden. Dat zij het product niet meer voeren is tot daar aan toe, echter komen onze klanten weer voor nieuwe kosten te staan en met een groot probleem als zij ondertussen ziek zijn geworden.

Wij hebben een klacht ingediend en kregen nog dezelfde dag een bericht om met Aegon in gesprek te gaan.

Afgelopen vrijdag heb ik uitgebreid gesproken met de eindverantwoordelijke van het Leven en Pensioenbedrijf. Ze zijn erg geschrokken van de reacties. Ik was dus niet de enige, en heb onze zienswijze van een oplossing gegeven.

Gisteravond kregen wij en alle klanten het volgende bericht:

Enkele dagen geleden ontving u van ons de mededeling dat we stoppen met het DGA Beleggingspensioen en de bijbehorende risicodekkingen. Diverse adviseurs hebben ons daarop laten weten dat dit besluit in individuele gevallen tot vervelende consequenties leidt.

Dat is voor ons aanleiding om ons genomen besluit nog eens tegen het licht te houden en te bezien of we de nadelige gevolgen ervan kunnen beperken of wegnemen. Op dit moment zijn we dat aan het uitzoeken. In ieder geval continueren we de lopende overeenkomsten tot 1 juli 2022.

De oplossing is er nog niet maar onze klanten worden bij ons dus echt ontzorgd.