Hoeveel pensioenadviseurs blijven er nog over?

Halvering aantal pensioenadviseurs die nu nog gebruik maken van overgangsregeling

AFM-manager Rudy van Leeuwen liet tijdens het Pensioencongres van NOPD en RPA weten dat de AFM verwacht dat het aantal vergunningen op 31 december 2013, als de overgangsregeling afloopt, tussen de 500 en 1.000 zal liggen.
 
AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft halverwege 2013 iets meer dan 300 definitieve pensioenvergunningen verstrekt, waarvan de eigenaren hun Wft-diploma Pensioenverzekeringen hebben aangeleverd. Daarvan is zo’n 20% naar accountantskantoren gegaan. Begin 2012 hadden ruim 2.000 financiële dienstverleners zich voor de overgangsregeling met betrekking tot de verscherpte vakbekwaamheidseisen voor pensioenadviseurs aangemeld.

Leidraad
In het kader van het congresmotto ‘Pensioenadvies zoals het moet’, ging Van Leeuwen in op het belang van de door de AFM opgestelde leidraad pensioenadvisering. Hij lichtte toe waarom die leidraad niet van A tot Z moet worden gevolgd. “Minder bedreven adviseurs volgen de leidraad stipt van punt tot punt”, zo stelde Van Leeuwen op basis van praktijkvoorbeelden. “Maar zelf nadenken is van belang om te bepalen wat wel en niet noodzakelijk is. De leidraad vat alles samen wat de revue zou kunnen passeren. Het is afhankelijk van de klant of een adviseur daar dieper of minder diep op moet ingaan.”
Cruciaal is volgens de AFM-manager de dossiervorming. “Het moet reproduceerbaar zijn wat je waarom hebt gedaan.” Volgens Van Leeuwen is die dossiervorming rond veel van de bestaande pensioenovereenkomsten onvoldoende.