Liever hogere premie dan lager pensioen

Liever hogere premie dan lager pensioen

Redactie InFinance | Datum: 28-05-14

De meerderheid van de werknemers wil geen lager pensioen, ook al betekent dit langer doorwerken en/of een hogere pensioenpremie. Een groot deel heeft geen mening, waarschijnlijk doordat werknemers het moeilijke kwesties vinden.

 

Het CBS heeft aan de hand van vier pensioendilemma’s onderzocht hoe werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen, denken over de pensioenproblematiek. Daaruit blijkt dat ruim de helft van de werknemers het logisch vindt dat mensen langer moeten doorwerken om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Deze keus wordt vaak onderbouwd met het argument dat mensen langer gezond blijven en ouder worden.

Daar staat bijna een kwart tegenover die het juist logischer vindt dat de pensioenen verlaagd worden. Langer doorwerken zou volgens veel van hen voor veel mensen niet realistisch zijn.

Als er te weinig geld is om alle pensioenen uit te kunnen betalen, kiest een naar verhouding klein aandeel (28%) voor verlaging van de huidige pensioenen. Het belangrijkste argument om niet voor deze optie te kiezen is dat mensen die tegen de pensioenleeftijd aanzitten voor dit pensioen hebben betaald. Het alternatief, een hogere premie voor werknemers en werkgevers, kan met bijna de helft op meer steun rekenen.

Indien werknemers zelf een pensioenregeling zouden mogen kiezen, dan prefereert ruim de helft een hogere premie nu, resulterend in een hoger pensioen. Zij vinden, zo is de redenering, het belangrijk om hun levensstandaard te kunnen behouden en om leuke dingen te kunnen blijven ondernemen. Ruim 30% zou liever een lagere premie betalen, en later een lager pensioen ontvangen.

Veruit het grootste deel (73%) is voorstander van een regeling waarin pensioenpremies voorzichtig worden belegd, ook al vallen de pensioenen dan waarschijnlijk lager uit. Werknemers willen geen risico lopen met hun pensioengeld. Slechts 9% prefereert een risicovol beleggingsbeleid.

Bij alle pensioendilemma’s valt op dat een groot deel geen mening heeft. Dit komt waarschijnlijk doordat werknemers het moeilijke kwesties vinden.

– See more at: http://www.infinance.nl/artikel/financiele-planning/10527/liever-hogere-premie-dan-lager-pensioen#sthash.v8jjI64Y.dpuf