Meeste mensen zien beren op de weg

Bijna veertig procent van de Nederlanders ziet ‘beren op de weg’ bij het nadenken over het toekomstig pensioen. Deze mensen vinden het onderwerp redelijk interessant, maar de informatie die ze tot zich nemen, stemt ze eerder bezorgd dan gerust.

28 procent van de Nederlanders steekt als het over pensioenen gaat liever de kop in het zand en een minderheid van zeventien procent meent goed op de hoogte te zijn en voelt zich als het onderwerp op ‘pensioenen’ komt, als een vis in het water.

Dat zijn enkele uitkomsten van een laagdrempelige pensioentest die TNS Nipo heeft ontwikkeld op verzoek van het Verbond van Verzekeraars. De gratis test is beschikbaar voor iPhone, Android, tablets en computers en wordt tijdens de Pensioen3daagse op 1, 2 en 3 oktober ingezet bij de activiteiten van verzekeraars. Wie de test invult, ontdekt wat voor ‘pensioendier’ hij is (een beer, struisvogel, vis of kat) en krijgt op deze vier types afgestemde tips voor verder inzicht in zijn pensioensituatie. De test laat vervolgens zien hoeveel Nederlanders er net zo over denken.

De test, die bestaat uit elf vragen met elk zeven keuzemogelijkheden, is gebaseerd op een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 dat laat zien dat het belangrijk is dat pensioencommunicatie ‘op maat’ gebeurt. Burgers die in hoge mate zijn geïnteresseerd in hun pensioensituatie kunnen meer informatie opnemen, dan consumenten die er niet mee bezig zijn, is de gedachte. Toch kan ook deze laatste groep met gerichte tips geholpen zijn en aan het denken worden gezet. De test onder het motto ‘maak het beest in je los’ is bedoeld als een speels hulpmiddel, dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij informatiebijeenkomsten op het werk over de pensioenregeling die de werkgever aanbiedt.

De Pensioen3daagse is een jaarlijks evenement van het landelijk platform Wijzer in geldzaken en wordt dit jaar geopend door koningin Máxima. Het evenement richt zich deze keer vooral op belangrijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op een pensioen, zoals een andere baan, trouwen of scheiden. Landelijk nemen tientallen organisaties deel aan de Pensioen3daagse, waaronder de AFM, het Verbond van Verzekeraars, De Nederlandsche Bank, pensioenfondsen en het ministerie van Financiën.

Bron: verbond van verzekeraars