Nieuwsbrief Pensioenactualiteiten nov 2014

Verschillende pensioenfranchises in één regeling

De tijdelijke goedkeuring voor een andere pensioenfranchise is voor pensioenadviseurs een adviesmoment. In hoeverre is het verstandig om na 3 jaar terug te moeten koppelen dat er alsnog een verlaging van het partnerpensioen kan optreden? En worden dit aparte instemmingstrajecten voor de partners van werknemers?

Lees hier de dilemma’s

 

Oplossingen pensioen in eigen beheer uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer gevraagd het mondeling overleg dat begin oktober gepland stond ‘in de tijd te verplaatsen’. Het geplande overleg had als onderwerp Toekomstperspectieven pensioenen in eigen beheer.

Lees hier de reden en impact

 

Nieuwe uitgangspunten werkingssfeeronderzoek BPF

Als de medewerkers niet in meerderheid werkzaamheden verrichten op het gebied van een bepaalde bedrijfstak, geldt geen verplichtstelling voor het betreffende bedrijfstakpensioenfonds. In onderstaande uitspraak geeft het Hof een geheel nieuwe inhoud aan begrip hoofdzakelijkheidscriterium in het kader van werkingssfeerbepaling.

Lees hier de uitspraak van het Hof

 

 

Gelijkwaardigheid Netto pensioenregelingen

Het is bijzonder dat er dispensatie van toepassing moet zijn bij een vrijwillige netto pensioenregeling voor boven de € 100.000,-. Toch ontstaat een toetsing bij aanvang bij vrijwillige netto pensioenregelingen.

Lees hier de voorwaarden voor gelijkwaardigheid

 

Pensioenvormen ter discussie

Het Centraal Planbureau (CPB) en Netspar willen met een gezamenlijke publicatie een bijdrage leveren aan de pensioendiscussie voor de komende jaren.

De gezamenlijke publicatie bevat een analyse van de knelpunten van het huidige stelsel van collectieve pensioenen en draagt informatie aan voor het debat over de toekomst van het pensioenstelsel in Nederland

Lees hier de mogelijke aanpassingen en risicoverdeling

 

Dekkingsgraad pensioenfondsen onder druk

Voor veel pensioendeelnemers zal indexatie (het aanpassen van pensioenopbouw en- uitkeringen aan de loon- of prijsontwikkeling) volgend jaar dan ook niet aan de orde zijn. Daar tegenover staat dat ook pensioenverlagingen komend jaar vooralsnog niet te verwachten zijn.

Lees hier de vooruitzichten en indexatieverwachtingen

 

Afstorten pensioen en echtscheiding

Bij echtscheiding kan de ex-partner van de DGA verzoeken dat de BV zijn aandeel in het in eigen beheer opgebouwde pensioen afstort bij een verzekeraar. Als de BV deze eis niet kan inwilligen, kan de ex-partner andere zekerheden vragen.

Lees hier de onderliggende feiten en uitspraak van de Rechtbank

 

Publicatie netto pensioenstaffels

Het wordt een uitdaging voor pensioenadviseurs om de individuele werknemers te adviseren over netto pensioen en/óf netto lijfrente. Het is verstandig om hierbij rekening te houden met de doelstellingen, kennis & ervaring, risicobereidheid en de financiële positie van de werknemer.

Lees hier de premiestaffels en adviesconsequenties

 

Deze nieuwsbrief is opgesteld door:

Pensioendesk Nederland, Noach A.G. van Beusekom MPLA/©CFP/FFP (auteur)

 

Verschillende pensioenfranchises in één regeling

De tijdelijke goedkeuring voor een andere pensioenfranchise is voor pensioenadviseurs een adviesmoment. In hoeverre is het verstandig om na 3 jaar terug te moeten koppelen dat er alsnog een verlaging van het partnerpensioen kan optreden? En worden dit aparte instemmingstrajecten voor de partners van werknemers?

Lees hier de dilemma’s

 

Oplossingen pensioen in eigen beheer uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer gevraagd het mondeling overleg dat begin oktober gepland stond ‘in de tijd te verplaatsen’. Het geplande overleg had als onderwerp Toekomstperspectieven pensioenen in eigen beheer.

Lees hier de reden en impact

 

Nieuwe uitgangspunten werkingssfeeronderzoek BPF

Als de medewerkers niet in meerderheid werkzaamheden verrichten op het gebied van een bepaalde bedrijfstak, geldt geen verplichtstelling voor het betreffende bedrijfstakpensioenfonds. In onderstaande uitspraak geeft het Hof een geheel nieuwe inhoud aan begrip hoofdzakelijkheidscriterium in het kader van werkingssfeerbepaling.

Lees hier de uitspraak van het Hof

 

 

Gelijkwaardigheid Netto pensioenregelingen

Het is bijzonder dat er dispensatie van toepassing moet zijn bij een vrijwillige netto pensioenregeling voor boven de € 100.000,-. Toch ontstaat een toetsing bij aanvang bij vrijwillige netto pensioenregelingen.

Lees hier de voorwaarden voor gelijkwaardigheid

 

Pensioenvormen ter discussie

Het Centraal Planbureau (CPB) en Netspar willen met een gezamenlijke publicatie een bijdrage leveren aan de pensioendiscussie voor de komende jaren.

De gezamenlijke publicatie bevat een analyse van de knelpunten van het huidige stelsel van collectieve pensioenen en draagt informatie aan voor het debat over de toekomst van het pensioenstelsel in Nederland

Lees hier de mogelijke aanpassingen en risicoverdeling

 

Dekkingsgraad pensioenfondsen onder druk

Voor veel pensioendeelnemers zal indexatie (het aanpassen van pensioenopbouw en- uitkeringen aan de loon- of prijsontwikkeling) volgend jaar dan ook niet aan de orde zijn. Daar tegenover staat dat ook pensioenverlagingen komend jaar vooralsnog niet te verwachten zijn.

Lees hier de vooruitzichten en indexatieverwachtingen

 

Afstorten pensioen en echtscheiding

Bij echtscheiding kan de ex-partner van de DGA verzoeken dat de BV zijn aandeel in het in eigen beheer opgebouwde pensioen afstort bij een verzekeraar. Als de BV deze eis niet kan inwilligen, kan de ex-partner andere zekerheden vragen.

Lees hier de onderliggende feiten en uitspraak van de Rechtbank

 

Publicatie netto pensioenstaffels

Het wordt een uitdaging voor pensioenadviseurs om de individuele werknemers te adviseren over netto pensioen en/óf netto lijfrente. Het is verstandig om hierbij rekening te houden met de doelstellingen, kennis & ervaring, risicobereidheid en de financiële positie van de werknemer.

Lees hier de premiestaffels en adviesconsequenties