Overbruggingsuitkering AOW geregeld

De regeling voorziet in een overbruggingsuitkering voor mensen met een lopende VUT- of prepensioenuitkering (of vergelijkbare regeling) op 1 januari 2013 die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd inkomensverlies hebben.
Conform het Sociaal Akkoord is de regeling toegankelijk voor mensen met een inkomen tot 200% van het wettelijk bruto minimumloon (en 300% voor paren). De regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 mei 2013, tot vaststelling van een tijdelijke regeling ter overbrugging van de periode tussen de ingangsdatum van de Algemene Ouderdomswet en aanvullende inkomensregelingen (Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW)

De tijdelijke overbruggingsregeling geldt tot en met ultimo 2018. Dit betekent dat de laatste instroom in de regeling zal plaatsvinden op 31 december 2018.