Pensioen in eigen beheer op orde?

Per 1 januari 2014 dient uw pensioenvoorziening in eigen beheer te voldoen aan de nieuwe wetgeving. ZIE ARTIKEL

Ook al is er onlangs door de staatsecretaris voorgesteld om deze voorziening drastisch aan te passen en eventueel af te schaffen.

 

Deze datum komt snel dichterbij. Indien op deze datum niet schriftelijk vast ligt op welke manier uw pensioenvoorziening voldoet, of gaat voldoen aan de nieuwe wetgeving, dan is de regeling per 1 januari 2014 direct ‘onzuiver’. Dat wil zeggen dat de regeling niet meer voldoet aan de voorwaarden in de wet op de loonbelasting en zal er een sanctie volgen.

Deze sanctie bestaat uit het progressief belasten van de economische waarde van de pensioenreserve bij u in privé, te verhogen met een boete van 20%. Tevens zal de fiscale reserve (de reserve die op uw balans staat) worden belast tegen het percentage dat u aan vennootschapsbelasting betaalt. Tezamen komt dit neer op een boete van ± 160% van de fiscale pensioenreserve.

Mocht u de pensioenvoorziening nog niet hebben laten aanpassen, dan kan ik u voor een bedrag van € 400 (excl. Btw) aanbieden dat u die claim in ieder geval niet krijgt.

Wat krijgt u voor dit bedrag:

Een uitgebreide rapportage van de keuzes die u zult moeten maken en tevens het vastleggen van deze keuze in de notulen van de vereiste aandeelhoudersvergadering.

Het uitvoeren van uw keuze, dat in 2014 zal mogen worden gedaan zit niet in deze prijs begrepen. Hiervoor ontvangt u wel direct van mij een begroting van de te verwachten kosten, nadat u uw keuze aan mij kenbaar heeft gemaakt.