Pensioenleeftijd onderschat

56% van de mensen tussen de 21 tot 57 jaar denkt uiterlijk op zijn 67ste te kunnen stoppen, terwijl voor dit voor deze groep waarschijnlijk later wordt.

Veel mensen verwachten nog steeds eerder te kunnen stoppen met werken dan de AOW-leeftijd. Zij weten niet dat voor hen de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan de (stijgende) levensverwachting. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken in het kader van de Pensioen3daagse 2013 onder de beroepsbevolking. Overigens sprak een woordvoerder van Wijzer in Geldzaken vandaag op Radio 1 de verwachting uit binnenkort met een rekentool op de website te komen, waarmee consumenten op een eenvoudige wijze kunnen uitrekenen op welke leeftijd zij waarschijnlijk met pensioen kunnen. Minder dan de helft van de mensen is zich bewust van de gevolgen van een scheiding voor hun pensioen, 28% van de woningeigenaren heeft nog nooit nagedacht over de woonlasten na pensionering en slechts een kwart van de mensen weet goed wat nabestaandenpensioen is. Slechts tien procent van de mensen maakt geregeld tijd vrij om zich te verdiepen in zijn/haar pensioensituatie, een kwart doet dat in het geheel niet. De helft van de ondervraagden met een middel- of eindloonregeling weet niet of zijn pensioen dit jaar gekort of geïndexeerd is. 42% van de ondervraagden zou wel meer inkomen willen opbouwen voor oudedag, maar heeft hier geen geld voor. Slechts een klein deel is bereid om nu geld in te leveren of hiervoor opzij te zetten.

Bron: Infinance redactie 1-10-2013