16 februari 2012

Regeerakkoord oktober 2012

De belangrijkste punten van het regeeraccoord:

Sociale zekerheid en pensioen

  • AOW naar 66 in 2018 en 67 in 2021;
  • Partnertoeslag AOW wordt ingeperkt;
  • ANW wordt ingekort tot maximaal één jaar;
  • Opbouwpercentage voor middelloon wordt maximaal 1,75% per dienstjaar;
  • Inkomen boven € 100.000,- is niet meer pensioengevend.
Hypotheekrente
  • De aftrek in de vierde schijf (52%) wordt vanaf 2014 in stappen van 0,5% per jaar verlaagd naar het tarief van de derde schijf;
  • Restschuld blijft 5 jaar lang aftrekbaar;
Arbeidsmarkt
  • Ontslagvergoeding maximaal een halve maand per dienstjaar, gemaximeerd op € 75.000,-;
  • Bij ontslag moet werkgever voor (bij)scholing een transitiebudget beschikbaar stellen (¼ maandsalaris per dienstjaar, gemaximeerd op vier maandsalarissen;
  • WW-duur wordt maximaal 24 maanden, 12 maanden gerelateerd aan laatstverdiende loon en 12 maanden gerelateerd aan wettelijk minimumloon.