11 juni 2021

Regelgeving in Europa het einde van de pensioenfondsen?

Al enige jaren wordt er in het Europese parlement gesproken over het harmoniseren van de pensioenregels in de EU landen.

Maar wat in één land al moeilijk is, is in 28 landen helemaal moeilijk. Zeker als je weet dat er slechts 4 landen zijn die de pensioenvoorzieningen echt goed op orde hebben. Hieronder valt naast Engeland, Duitsland en Ierland ook Nederland.

De regelgeving in Nederland bepaalt dat een pensioenfonds voldoende kapitaal ter beschikking moet hebben om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Het Europese Parlement heeft verzocht een voorstel te doen om dit nog verder aan te scherpen. Gisteren tijdens een bezoek met een groep pensioendeskundigen via NOPD, hebben we hierover een gesprek gehad met  Cora van Nieuwenhuizen. Zij is Europarlemantarier van de VVD en zit onder andere in de commissie pensioenen. Daarin gaf zij aan dat het van groot belang is om de andere 24 landen te overtuigen dat een verscherping van de rekenregels met name een grote impact heeft op de genoemde landen. Het gevolg zou kunnen zijn dat er nog meer moet worden ‘afgestempeld’ (verlagen van de pensioenaanspraken) dan nu al enige malen is gebeurd. Indien deze overtuiging er niet is zou het kunnen dat deze landen, omdat de impact voor deze landen te klein is, in meerderheid goedkeuring geven aan verzwarende rekenregels. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat pensioenfondsen besluiten om de pensioenregeling drastisch te wijzigen en geen garanties meer gaan aanbieden. Of dat net als met de gevolgen van Solvency 2 voor de verzekeraars de aanspraken van de pensioenfondsen zullen worden overgedragen aan verzekeraars die nu ook op zoek zijn naar de zgn. run off-portefeuilles (zie artikel gevolgen van Solvency 2).

Al met al is het dus van groot belang om een breed draagvlak te krijgen en dat is een zware maar mooie taak voor de huidige en toekomstige Europarlementariers.

Voor wie nog meer wil lezen over wat er allemaal aan voorafging: Wat er aan voorafging.