19 oktober 2021

SER opent meld- en informatiepunt Geenpensioen.nl

Het informatiepunt wil het voor werkgevers eenvoudiger maken om tot een pensioenregeling te komen en bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen. Daarnaast wil Geenpensioen.nl zicht krijgen op bedrijven en sectoren die geen pensioenregeling hebben voor hun werknemers, en de redenen daarvoor.

De site komt uit de koker van de SER, die Geenpeension.nl heeft opgericht op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Het meldpunt is ook onderdeel van het ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’ dat de organisaties in juni 2020 presenteerden.

Stappenplan
Eén op de tien werknemers bouwt volgens de SER geen aanvullend pensioen op. Een aanvullend pensioen, bovenop de AOW, is volgens de raad belangrijk om te voorkomen dat mensen er na hun pensionering financieel op achteruit gaan. Ook voor ondernemingen biedt een pensioenregeling voordelen. Zo wordt een werkgever aantrekkelijker voor nieuwe werknemers en kan ze de binding met bestaande werknemers versterken. Bovendien levert een pensioenregeling belastingvoordeel op voor de werknemer.
Geenpensioen.nl biedt daarom een stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met een pensioenregeling. Dit stappenplan is opgesteld door de Stichting van de Arbeid. Daarnaast is er informatie voor werknemers die nu geen pensioen opbouwen en daarover met hun werkgever in gesprek willen. Tot slot kunnen werkgevers en werknemers via Geenpensioen.nl een melding doen over het ontbreken van een pensioenregeling bij hun bedrijf zodat er beter zicht komt waar en waarom er geen pensioenregeling is.