Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

In dit artikel vind je alle uitkeringsbedragen op een rijtje. Als gevolg van een stijging van het minumumloon per 1 januari 2015, worden de gekoppelde uitkeringen mede daardoor verhoogd.

Ook wordt per 1 januari a.s. het kindgebonden budget verhoogd voor alleenstaande ouders middels de alleenstaande-ouderkop (het kindgebonden budget wordt één maand vooruitbetaald). Hierdoor komt de 20 procent minimumloonaanvulling voor alleenstaande ouders in de AOW, Anw, TW, Participatiewet, IOAW en IOAZ te vervallen.

Lees hier meer over alle bedragen 1 januari 2015