Verzekeraars bereiden consument voor op provisieverbod

Het Verbond van Verzekeraars heeft op zijn consumentenwebsite een speciale pagina over het provisieverbod en een e-brochure, om de consument voor te bereiden op de veranderingen die op 1 januari 2013 ingaan. Het provisieverbod houdt in, dat consumenten die kiezen voor financieel advies, hun adviseur straks rechtstreeks betalen bij complexe en impactvolle verzekeringsproducten. Onderzoek leert dat de consument hierover het liefst zo snel mogelijk nader wil worden geïnformeerd. De e-brochure kwam tot stand in samenwerking met Bureau D & O.
In de e-brochure ‘Advies over financiële producten? Vijf veranderingen per 1 januari 2013’ staat beschreven wat de belangrijkste veranderingen zijn voor de consument. Consumenten kunnen voor meer informatie en veelgestelde vragen ook terecht op
Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars: “Er is de afgelopen jaren door de politiek, overheid en de financiële sector hard gewerkt aan deze fundamentele stelselwijziging. Die is er gekomen met het oog op het belang van de klant. In het oude systeem betaalde de verzekeraar de adviseur. Nu betaalt de klant rechtstreeks zijn adviseur. De klant staat daarmee veel sterker.”
Uit onderzoek van GfK in opdracht van het Verbond blijkt dat 46 procent van de ondervraagden nog volstrekt onbekend is met het provisieverbod. Van de respondenten wil 54 procent graag nader worden geïnformeerd waarvan 39 procent aangeeft dat dit zo spoedig mogelijk zou moeten plaatsvinden. Met deze brochure, website en de veelgestelde vragen probeert het Verbond daar zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. De komende maanden gaat het Verbond de invoering van het provisieverbod en de gevolgen daarvan voor consumenten nauwlettend in de gaten houden.
Het provisieverbod betekent dat consumenten vanaf januari rechtstreeks voor financieel advies over complexe en impactvolle verzekeringsproducten gaan betalen aan hun financieel adviseur. Tot nu toe worden in de meeste gevallen de kosten van de adviseur verwerkt in de premie van de polis. Na 1 januari weet de consument precies hoeveel hij aan kosten voor het advies kwijt is. Complexe financiële producten zijn bijvoorbeeld levensverzekeringen, pensioen en hypothecair krediet. Ze worden complex en impactvol genoemd, omdat ze bestaan uit een combinatie van soorten producten: sparen, beleggen, lenen en verzekeren en omdat ze een bepaald financieel risico in zich dragen.