‘Werkgevers moeten grotere rol spelen bij pensioencommunciatie’

De Stichting van de Arbeid (StvdA) deelt de visie van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) dat werkgevers een prominentere moeten spelen bij de pensioencommunicatie. Klijnsma schrijft dit een brief aan de Tweede Kamer. De StvdA komt voor augustus met aanbevelingen die moeten leiden tot een goede samenwerking tussen pensioenuitvoerders en werkgevers. (AMweb 30 mei 2013)

In de kamerbrief schrijft Klijnsma dat de StvdA het eens is met haar steling dat een meer prominente rol van de werkgever niet alleen in het belang is van de het pensioenbewustzijn van werknemers, maar ook voor de werkgever zelf.  Klijnsma: “Niet alleen is de werkgever in het kader van arbeidsvoorwaardenbeleid het eerste aanspreekpunt voor werknemers, ook is de werkgever wettelijk verplicht om werknemers informatie te verstrekken.” Uit onderzoek komt volgens de secretaris echter naar voren dat het kennisniveau van werkgevers vaak tekort schiet. “Een goede samenwerking tussen pensioenuitvoerders en werkgevers kan deze situatie verbeteren. De StvdA zal voor 1 augustus 2013 aanbevelingen doen over hoe dit kan worden vormgegeven.”

Eerder riepen algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars, AFM-bestuurslid Harman Korte en Pensioenfederatie-directeur Gerard Riemen in een radiospot al alle werkgevers op om werknemers goed te informeren over hun pensioen. Dit mede  in het licht van de Pensioen3daagse die in oktober plaatsvindt.

U kunt ook gewoon uw HRM functionaris kennis laten maken met de opleiding van Rink Pensioen: klik hier